18.10


Я досліджую світ
Значення Сонця для життя на Землі. Тінь,"сонячний зайчик".

Читання
Закріплення звукового значення букви "ве".Читання слів,речень, текстів. Особові займенники,їх вживання в реченнях.

Трудове навчання
Виготовлення килимка із осіннього листя (аплікація)